Kontrole

Kontrole

Wymogi ochrony środowiska w zakresie gospodarki ściekowej w Oczyszczalni Ścieków „WARTA” /2005-11-17/

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 2005-11-17 Przedmiot kontroli Wymogi ochrony środowiska w zakresie gospodarki ściekowej w Oczyszczalni Ścieków WARTA Podmiot kontrolujący Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska [...]

Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska /2013-05-13/

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 2013-05-13 Przedmiot kontroli Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska Podmiot kontrolujący Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w [...]

Prawidłowość obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych /2013-02-28/

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 2013-02-28 Przedmiot kontroli Prawidłowość obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych Podmiot kontrolujący Zakład [...]

Ocena przestrzegania przepisów dotyczących higieny pracy /2012-11-20/

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 2012-11-20 Przedmiot kontroli Ocena przestrzegania przepisów dotyczących higieny pracy Podmiot kontrolujący Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny [...]

Prawna ochrona pracy /2012-11-15/

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 2012-11-15 Przedmiot kontroli Prawna ochrona pracy Podmiot kontrolujący Państwowa Inspekcja Pracy [...]

Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska /2012-09-18/

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 2012-09-18 Przedmiot kontroli Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska Podmiot kontrolujący Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w [...]

Kontrola wykorzystania środków WFOŚiGW współfinansujących realizację zadań na podstawie zawartych umów /2012-08-30/

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 2012-08-30 Przedmiot kontroli Kontrola wykorzystania środków WFOŚiGW współfinansujących realizację zadań na podstawie zawartych umów Podmiot kontrolujący Wojewódzki Fundusz Ochrony [...]

Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska /2011-03-29/

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 2011-03-29 Przedmiot kontroli Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska Podmiot kontrolujący Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w [...]

Kontrola wykorzystania dofinansowania udzielonego przez WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania zgodnie w umową pożyczki /2010-10-28/

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 2010-10-28 Przedmiot kontroli Kontrola wykorzystania dofinansowania udzielonego przez WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania zgodnie w umową pożyczki Podmiot kontrolujący Wojewódzki [...]

Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska - obiekt Oczyszczalnia Ścieków w Dźbowie /2010-09-16/

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 2010-09-16 Przedmiot kontroli Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska - obiekt Oczyszczalnia Ścieków w Dźbowie Podmiot [...]

Kompleksowa ocena stanu sanitarnego obiektu /2010-09-15/

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 2010-09-15 Przedmiot kontroli Kompleksowa ocena stanu sanitarnego obiektu Podmiot kontrolujący Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny [...]

Spełnienie wymogów w zakresie ochrony środowiska z tematyki poważnych awarii /2009-12-30/

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 2009-12-30 Przedmiot kontroli Spełnienie wymogów w zakresie ochrony środowiska z tematyki poważnych awarii Podmiot kontrolujący Wojewódzki Inspektorat Ochrony [...]

Kompleksowa ocena stanu sanitarnego obiektu /2009-08-13/

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 2009-08-13 Przedmiot kontroli Kompleksowa ocena stanu sanitarnego obiektu Podmiot kontrolujący Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny [...]

Spełnienie wymogów w zakresie ochrony środowiska przez eksploatującego Centralną Oczyszczalnię Ścieków w Częstochowie /2009-03-18/

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 2009-03-18 Przedmiot kontroli Spełnienie wymogów w zakresie ochrony środowiska przez eksploatującego Centralną Oczyszczalnię Ścieków w Częstochowie Podmiot kontrolujący Wojewódzki [...]

Kontrola sanitarna zaplecza socjalnego obiektu /2008-07-11/

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 2008-07-11 Przedmiot kontroli Kontrola sanitarna zaplecza socjalnego obiektu Podmiot kontrolujący Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny [...]

Kontrola Oczyszczalni Ścieków SUPERBOS w Dźbowie /2008-01-31/

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 2008-01-31 Przedmiot kontroli Kontrola Oczyszczalni Ścieków SUPERBOS w Dźbowie Podmiot kontrolujący Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska [...]

Prawidłowość obliczania, potrącania i opłacania składek, Ustalanie uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego. /2007-01-02/

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 2007-01-02 Przedmiot kontroli Prawidłowość obliczania, potrącania i opłacania składek, Ustalanie uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego. Podmiot [...]

Kontrola rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za 2005 rok /2006-09-12/

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 2006-09-12 Przedmiot kontroli Kontrola rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za 2005 rok Podmiot [...]

Zgodność ewidencjonowania transakcji z Klubem Środowiskowym AZS w Częstochowie /2006-07-05/

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 2006-07-05 Przedmiot kontroli Zgodność ewidencjonowania transakcji z Klubem Środowiskowym AZS w Częstochowie Podmiot kontrolujący Urząd Kontroli Skarbowej [...]

Spełnienie wymogów w zakresie ochrony środowiska przez oddanie do użytku obiektów: przebudowanej i rozbudowanej Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Częstochowie przy ul. Srebrnej /2007-06-29/

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 2007-06-29 Przedmiot kontroli Spełnienie wymogów w zakresie ochrony środowiska przez oddanie do użytku obiektów: przebudowanej i rozbudowanej Centralnej Oczyszczalni Ścieków w [...]

Prawna ochrona pracy, techniczne bezpieczeństwo i higiena pracy /2006-09-07/

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 2006-09-07 Przedmiot kontroli Prawna ochrona pracy, techniczne bezpieczeństwo i higiena pracy Podmiot kontrolujący Państwowa Inspekcja Pracy [...]

podatek od towarów i usług za miesiąc grudzień 2005r. /2006-03-27/

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 2006-03-27 Przedmiot kontroli podatek od towarów i usług za miesiąc grudzień 2005r. Podmiot kontrolujący Pierwszy Śląski Urząd Skarbowy w Sosnowcu [...]

Kontrola stanu sanitarnego pomieszczeń socjalnych, toalet /2006-06-08/

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 2006-06-08 Przedmiot kontroli Kontrola stanu sanitarnego pomieszczeń socjalnych, toalet Podmiot kontrolujący Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny [...]

Wymogi ochrony środowiska w zakresie gospodarki ściekowej, gospodarki odpadami, wnoszenia opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w Oczyszczalni Ścieków SUPERBOS w Dźbowie /2006-05-05/

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 2006-05-05 Przedmiot kontroli Wymogi ochrony środowiska w zakresie gospodarki ściekowej, gospodarki odpadami, wnoszenia opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w Oczyszczalni Ścieków [...]

Prawna ochrona pracy, techniczne bezpieczeństwo i higiena pracy /2005-03-22/

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 2005-03-22 Przedmiot kontroli Prawna ochrona pracy, techniczne bezpieczeństwo i higiena pracy Podmiot kontrolujący Państwowa Inspekcja Pracy [...]

Ustalenie uprawnień i dokumentowanie prawa do świadczeń rodzinnych, ich wysokość oraz terminowość wypłaty i dokonywanie rozliczeń z tego tytułu za okres od 1 maja 2004r. /2004-11-15/

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 2004-11-15 Przedmiot kontroli Ustalenie uprawnień i dokumentowanie prawa do świadczeń rodzinnych, ich wysokość oraz terminowość wypłaty i dokonywanie rozliczeń z tego tytułu za okres od [...]

Kontrola rozpoznawcza /2013-07-09/

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 2013-07-09 Przedmiot kontroli Kontrola rozpoznawcza Podmiot kontrolujący Państwowa Inspekcja Pracy [...]

Wymogi ochrony środowiska w zakresie gospodarki ściekowej, gospodarki odpadami i ochrony powietrza /2004-04-22/

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 2004-04-22 Przedmiot kontroli Wymogi ochrony środowiska w zakresie gospodarki ściekowej, gospodarki odpadami i ochrony powietrza Podmiot kontrolujący Wojewódzki Inspektorat Ochrony [...]

Wymogi ochrony środowiska w zakresie gospodarki ściekowej w Oczyszczalni Ścieków Dźbów /2003-09-17/

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 2003-09-17 Przedmiot kontroli Wymogi ochrony środowiska w zakresie gospodarki ściekowej w Oczyszczalni Ścieków Dźbów Podmiot kontrolujący Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środow [...]

wymogi ochrony środowiska w zakresie gospodarki ściekowej i z tematu poważne awarie w Oczyszczalni Ścieków „WARTA” /2003-08-28/

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 2003-08-28 Przedmiot kontroli wymogi ochrony środowiska w zakresie gospodarki ściekowej i z tematu poważne awarie w Oczyszczalni Ścieków "WARTA" Podmiot kontrolujący Wojewódzki [...]

Sprawdzenie funkcjonowania systemu ISO u Specjalisty ds. środowiska /2012-05-16/

Rodzaj kontroli wewnętrzna Termin kontroli 2012-05-16 Przedmiot kontroli Sprawdzenie funkcjonowania systemu ISO u Specjalisty ds. środowiska Podmiot kontrolujący Jerzy Nitkiewicz [...]

metryczka