Akcjonariat

Jedynym akcjonariuszem (właścicielem) Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. w Częstochowie jest gmina Miasto Częstochowa, która jest reprezentowana przez Prezydenta Miasta Częstochowy.

Akcje spółki zostały objęte za wkłady pieniężne i niepieniężne (aporty - nieruchomości, budynki, budowle, urządzenia).

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 57.912.983,35zł i dzieli się na 5.791.298 akcji imiennych zwykłych o nominalnej wartości 10,00zł (dziesięć złotych) i cenie emisyjnej 10,00zł (dziesięć złotych) każda akcja.

metryczka


Wytworzył: Rafael Dądela (23 lutego 2011)
Opublikował: Rafael Dądela (27 marca 2007, 15:46:34)

Ostatnia zmiana: Rafael Dądela (11 lutego 2014, 08:22:23)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4566